KONTAKT

 

Rokovača d.o.o.
Hribarov prilaz 3, 10000 Zagrebtel: +385/(0)1-662-4477
fax: +385/(0)1-660-6556
e-mail: Kontakt

 

OIB: 25107817189
IBAN: HR4224020061100052992
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 

 

Zabavne igre

 

Tehničkim pregledom utvrđuje se ispravnost automata u pogledu:

 1. identičnosti automata s tehničkom dokumentacijom proizvođača
 
 2. sigurnosti rada i funkcioniranja uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona
 
 3. ispravnosti uređaja za upravljanje i igranje

Automati koji podliježu tehničkom pregledu:

Tehničkom pregledu podliježu svi automati prije stavljanja u uporabu i za vrijeme uporabe, bez obzira na to jesu li proizvedeni u tuzemstvu ili su uvezeni iz inozemstva. Tehnički pregled automata obavlja se prilikom:

 1. prvog stavljanja novog automata u uporabu 
 2. 
redovitog godišnjeg pregleda automata (odnosi se na skupinu A automata za zabavne igre – video igre, simulatori)
 
 3. izvanrednog pregleda automata na zahtjev Ministarstva financija (zbog nadzora ili kategorizacije pojedinog tipa automata) 
 4. 
izvanrednog pregleda automata na zahtjev priređivača

Tehnički pregled automata obvezan je nakon promjene programske ploče i ponovnog stavljanja automata u uporabu te nakon promjene vlasnika odnosno korisnika automata.
Rezultat igre na automatima mora ovisiti o spretnosti i iskustvu igrača, pri čemu igrač ne smije ostvarivati dobitak u novcu, stvarima ili pravima.
Automat mora sadržavati samo one igre koje su opisane u uputama za uporabu. Programsku ploču automata ugrađuje proizvođač, a mora omogućiti točno ono i samo ono što je opisano u uputama za uporabu te što je sadržano u tehničkom opisu igre.
Automat mora osiguravati zaštitu svih verzija koje provode program, generiraju slučajne brojeve i nadziru igru, uključujući i sve nosioce podataka i programske kodove.
Pristup prethodno navedenim sklopovima dopušten je samo ovlaštenim osobama Ministarstva financija i pravnim osobama koje obavljaju tehnički pregled.
Pristup navedenim sklopovima u slučajevima servisnog zahvata dopušten je i priređivaču uz nazočnost ovlaštene pravne osobe. Svaki zahvat te vrste mora biti upisan u servisnu knjigu i u zapisnik ovlaštene pravne osobe koja obavlja tehnički pregled automata.
Tehnički pregled automata obavlja se u poslovnom prostoru priređivača ili u poslovnom prostoru pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda.
Nakon obavljenog tehničkog pregleda automata, ako je riječ o elektronskoj videoigri, pravna osoba ovlaštena za obav¬ljanje tehničkog pregleda plombirat će programsku ploču zaštitnom trakom i na taj način zaštiti samu zabavnu igru.

Kategorizacija automata:
Kategorizacija automata provodi se radi svrstavanja određenoga novog tipa automata (proizvedenog u Hrvatskoj ili uvezenog) u automate za zabavne igre.
Kategorizaciju na zahtjev proizvođača ili uvoznika provode sve ovlaštene pravne osobe (atest tvrtke)
Troškove kategorizacije automata snosi proizvođač ili uvoznik automata.

Zahtjev za dobivanje mišljenja Ministarstva financija mora sadržavati:

 1. izvadak iz registra Trgovačkog suda ili odobrenje za obavljanje djelatnosti iz kojeg su vidljivi podaci o nazivu, sjedištu i djelatnosti proizvođača ili uvoznika automata
 
 2. certifikat za određeni tip automata koji u svezi elektronske sigurnosti i radiofrekvencijskih smetnji izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo 
 3. 
tehničke podatke o automatu s elektro-shemom
 
 4. uputu za rukovanje, održavanje i popravak automata 
 5. 
potvrdu i jamstvo proizvođača 
 6. 
pravila igre

Uz zahtjev, o određenom se tipu automata dostavljaju i stručna izvješća svih pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje tehničkog pregleda automata.

Rokovača d.o.o. akreditirana je od Hrvatske akreditacijske agencije prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 kao nadzorna ustanova vrste A za provedbu nadzora automata i stolova za igre na sreću te automata za zabavne igre u području navedenom u Potvrdi o Akreditaciji br. 6083.

 

 
 
Joomla Templates by Joomla51.com